Водоснабдяване

Проекти за водоснабдителни мрежи на населени места.

1
Permalink Gallery

Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на с.Краводер, община Криводол

2
Permalink Gallery

Инфраструктура на водния сектор в гр. Борово, Област Русе

1
Permalink Gallery

Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Ивански, Община Шумен

5
Permalink Gallery

Реконструкция на вътрешна водопроводната мрежа в с. Долно Камарци, Община Горна Малина

Реконструкция на вътрешна водопроводната мрежа в с. Долно Камарци, Община Горна Малина

Строителна стойност (РП): 4 340 773,69 лв
Програма: Мярка 321
Финансиране: одобрено
Строителство: изпълнено

[…]

1
Permalink Gallery

Вътрешна водопроводна мрежа на гр. Елхово

Вътрешна водопроводна мрежа на гр. Елхово

 

Строителна стойност (ИП Eтап – I) : 694 325 лв.
Програма: Околна среда  2007-2013
Финансиране: Одобрено

[…]

4
Permalink Gallery

Допълнително водоснабдяване на висока зона с. Лопян ,Община Етрополе

4
Permalink Gallery

Водопроводна мрежа на с.Минерални бани

Водопроводна мрежа на с.Минерални бани

Project Description

Строителна стойност: – 6 746 062 лв.
Програма: Развитие на селските райони, мярка 321

[…]

saranci_01
Permalink Gallery

Допълнително водоснабдяване с. Саранци, Община Горна Малина

Допълнително водоснабдяване с. Саранци, Община Горна Малина

Строителна стойност (ТП): –
Програма: –
Финансиране: –

[…]

samokov_1
Permalink Gallery

Водопровод мрежа на град Самоков

Водопровод мрежа на град Самоков

Строителна стойност (ПИП): 28 663 937,28 лв
Програма: Околна среда  2007-2013

[…]