Описание на проекта

  • Строителна стойност (ТП): –
  • Програма: –
  • Финансиране: –

Технически характеристики

  • Населено място: с. Саранци
  • Община: Горна Малина
  • Дължина на водопроводната мрежа (ТП):1 056,87 м