ISO 9001:2008

Фирма „Цукев“ ООД е оценена и е установено, че съответства на изискванията на стандарта ISO 9001:2008. Обхвата на сертификацията е „Проектантски и консултантски услуги в строителството“.

ISO 14001:2004

Фирма „Цукев“ ООД е оценена и е установено, че съответства на изискванията на стандарта ISO 14001:2004. Обхвата на сертификацията е „Проектантски и консултантски услуги в строителството“.

BS OHSAS 18001:2007

Фирма „Цукев“ ООД е оценена и е установено, че съответства на изискванията на стандарта BS OHSAS 18001:2007. Обхвата на сертификацията е „Проектантски и консултантски услуги в строителството“.