Нашият опит над 70 години на три поколения инженери в комбинацията с използването на най-модерни технологии ни дава възможност да предложим висококачествени и професионални услги в областта на:

Инженерно проектиране

В сферата на високото строителство и инфраструктурните обекти предлагаме проектантски услуги по част „Конструктивна“, част „ВиК“ и част „ПБЗ“. При желание на нашите клиенти, предоставяме пълен инженерен екип включващ и части „Инженерна Геология“, „ОВК“, „Електро“ и „Геодезия“.

Адаптиране и легализация на проекти

Изготвяне на пълна техническа документация на базата на чуждестранни концептуални проекти;
Преглед и оценка на съществуващи проекти и адаптацията им към българското законодателство.

Консултантски услуги

Изработване доклади, анализи, експерни оценки и становища в областта на строителството.
Kонсултантски услуги по ФИДИК във връзка с разрешаването на спорове по време на строителството между Изпълнител и Възложител, оценка на искове за финансови претенции и удължаване на времето за завършване на строителството.

Свържете се с нас Свържете с нас на телефон 02/986-33-67, за да можем да Ви предоставим повече подробности около нашите услуги.