ИСТОРИЯ:


ЦУКЕВ ООД е малка семейна фирма с богат опит в проектирането, основите на която са положени още през 1938г. от инж. Иван Цукев – старши в гр. София, България. До 1944г. са изготвени значителни проекти в областта на високото строителство и градоустройството.

През периода 1944 – 1991г. поради спецификата на пазара, специалистите на фирмата работят във водещите държавни проектантски организации като „Енергопроект”, ТПО-София и „Техноекспортстрой”.

През 1991г. е възстановена дейността в сферата на инженерното проектиране като самостоятелна фирма. За периода до 2006г. са излезнали множество проекти на жилищни, административни и промишление сгради, както и на инфраструктурни проекти.

През 2006г. фирмата възвръща първоначалното си име „ЦУКЕВ” и вече предлага по-голяма гама от инженерни специалнности в областта на строителното проектиране.

РЪКОВОДЕН ЕКИП:

Опитът на нашия ръководен екип и изпълнените проекти с отлично качество са гаранция за успешна съвместна работа с нашите клиенти.

инж. Иван Цукев – управител

IMG_0006С опит както в проектирането, така и в строителството, инж. Иван Цукев е и специалист по автоматизиране на инженерния труд и автор на популярния блог „CAD Тайни“. Притежава „Пълна проектантска правоспособност“ по част „Конструктивна“ и е член на КИИП с Рег.No. 08796.

инж. Светла Цукева – главен проектант „ВК мрежи и съоръжения“

svetla-tsukeva

Над 30г. опит в областта на проектиране на водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения, както и на ВиК на сгради. Опит в ТПО-София. Притежава „Пълна проектантска правоспособност“ и е член на КИИП с Рег.No. 00926.

инж. Георги Цукев – главен проектант по част „Конструктивна“

georgi-tsukevИма над 30г. опит в проектирането и управлението на проекти в областта на високото строителство и инфраструктурата. Директор на проектантско бюро „Булгарпроже“ към Техноекспортстрой 1997-2000г. Международен опит в Либия и Нигерия. Притежава „Пълна проектантска правоспособност“ и Удостоверение за Технически контрол по част „Конструктивна“. Член на КИИП с Рег.No. 07423.

Контакт с проектантско бюро ЦУКЕВ Свържете с нас на телефон 02/986-33-67, за да можем да Ви предоставим повече подробности около нашите услуги и как ние можем да бъдем максимално полезни за Вас.