Стажове за студенти 5-ти курс и за наскоро дипломирани студенти по специалност „ВиК“, профил „мрежи и съоръжения“

Цукев ООД предлага стажове за студенти, които са завършили 4-ти курс и започват 5-ти курс или студенти, които наскоро са се дипломирали.

Практиката ни показва, че образованието в университета не е достатъчно, за да може един новодипломиран инженер да започне да работи по професията си и много фирми отказват да назначават инженери без опит. „Как да придобия опит, след като никой не ме наема?“ е коректен въпрос от завършилите и тук ние подаваме ръка на младите инженери, които искат да се развиват и да се учат в практиката.

Това което предлагаме на хората, които искат да навлязат в проектирането е специална стажантска програма, която включва:

  • Вътрешно фирмено обучение за най-добрите инженерни практики;
  • Работа по реални проекти от практиката;
  • Работа в екип с млади инженери;
  • Работа под ръководството на главния инженер с над 30г опит;
  • Обучение по AutoCAD от Център за обучения АУЛА (вкл. удостоверение по образец на МОН);
  • Обучение по Excel от Център за обучения АУЛА (вкл. удостоверение по образец на МОН);
  • Обучение по AutoCAD – 2 част от Център за обучения АУЛА (вкл. удостоверение по образец на МОН);
  • Обучение по най-модерен софтуер за хидравлични модели и оразмеряване
  • Гъвкаво работно време или прекъсвания в зависимост от натоварването в университета;
  • Издаване на препоръка в зависимост от показаните умения.

Забележка: Обученията са включени в стажантската програма се заплащат от нашата фирма, а не от стажанта.

Възможността за стажове е целогодишна, но най-подходящото време за стартиране на такава програма е лятото.

Възможност за работа

Започването на стаж не гарантира работа при нас, но в зависимост от възможността за разкриване на нови позиции, на най-добре представителите се много често предлагаме постоянен трудов договор.

В момента по-голямата част от хората работещи при нас са получили предложение за работа след стаж.

Продължителност на стажа

Стажът се състои от две части. Първата част е един месец и е неплатен стаж. При добро представяне и в зависимост от текущата работа може да ви поканим на втората част на стажа, която е допълнително още един месец, който е платен стаж.

Изисквания и кандидатстване за стаж

Изискванията са кандидатът да има поне завършен 4-ти курс, да е специалност ВиК – профил „мрежи и съоръжения“, да предпочита да работи обекти „външно ВиК“ и да има желание да се развива и учи.

С предимства се ползват кандидати с интерес/опит към Autolisp и VBA за Excel.

Ако желаете да кандидатствате при нас за стаж, моля свържете се с нас на имейл office@tsukev.com, като изпратите CV с актуална снимка (не е необходимо трудов стаж) и мотивационно писмо защо искате да стажувате при нас.