Описание на проекта

  • Строителна стойност (ПИП): 28 663 937,28 лв
  • Програма: Околна среда  2007-2013

Технически характеристики

  • Населено място: гр. Самоков
  • Община: Самоков
  • Дължина на водопроводната мрежа (ПИП):85 206,26 м

 

Наименование на обект: „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна и канализационна  мрежа на град Самоков, община Самоков, област Софийска“