Описание на проекта

 

  • Строителна стойност:  – 6 137 870  лв.
  • Програма: Развитие на селските райони, мярка 321
  • Финансиране: Одобрено

Технически характеристики

  • Населено място: с. Сухаче
  • Община: Червен Бряг
  • Дължина на мрежата:  – 17 695  м

Интересното в този проект: Село  Сухаче е с разнообразен терен въпреки малката си територи и водоснабяването му допреди новото проектиране се състой в две отделни мрежи захранвани от два резервоара на различни коти като единия от тях се захранва помпажно, в новопроектираното решение водоснабдяването е направено само от напълно достатъчния за нуждите на селото резервоар който се захранва гравитачно.Водопроводната мрежа от разклонена и разделена на две независими мрежи  е проектирана като сключена и обособена на две зони посредством  регулатор на налягане.Цялата подмяна на морално остарялата мрежа, обособяване на водопроводна мрежа като сключена и зонирането й, както и изключването на резервоара захранващ се помпажно ще доведат до по – икономично и по – качествено подаване на водата в селото.

Обект: Рехабилитация на водопроводната мрежа на с.Сухаче, община Червен бряг