Прединвестиционни проучвания (ПИП)

Прединвестиционни проучвания (ПИП)

1
Permalink Gallery

Вътрешна водопроводна мрежа на гр. Елхово

Вътрешна водопроводна мрежа на гр. Елхово

 

Строителна стойност (ИП Eтап – I) : 694 325 лв.
Програма: Околна среда  2007-2013
Финансиране: Одобрено

[…]

3
Permalink Gallery

Канализационна мрежа на град Самоков

Канализационна мрежа на град Самоков

Строителна стойност (ПИП): 97 157 194,70 лв
Програма: Околна среда  2007-2013

[…]

samokov_1
Permalink Gallery

Водопровод мрежа на град Самоков

Водопровод мрежа на град Самоков

Строителна стойност (ПИП): 28 663 937,28 лв
Програма: Околна среда  2007-2013

[…]

1
Permalink Gallery

Реконструкция и рехабилитация на вътрешната канализационна мрежа на гр. Поморие

Реконструкция и рехабилитация на вътрешната канализационна мрежа на гр. Поморие

Строителна стойност: 43 329 612 лв.
Програма: Околна среда  2007-2013
Финансиране: Одобрено

[…]

1
Permalink Gallery

Вътрешна канализационна мрежа на град Елхово

Вътрешна канализационна мрежа на град Елхово

Строителна стойност (ИП): 3 319 327 лв.
Програма: Околна среда  2007-2013
Финансиране: Одобрено

[…]

1
Permalink Gallery

Инженерна инфраструктура на ВиК мрежата на гр. Банкя – Главни канализационни колектори и подмяна на съществуващи водопроводи, попадащи в трасетата им

Инженерна инфраструктура на ВиК мрежата на гр. Банкя – Главни канализационни колектори и подмяна на съществуващи водопроводи, попадащи в трасетата им

,

Строителна стойност: 61,055,778 лв.
Програма: Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“
Финансиране: Одобрено
Строителство: В процес на изпълнение

[…]