Описание на проекта

  • Строителна стойност (ПИП): 97 157 194,70 лв
  • Програма: Околна среда  2007-2013

Технически характеристики

  • Населено място: гр. Самоков
  • Община: Самоков
  • Дължина на канализационната мрежа (ПИП):65 812,33 м

 

Наименование на обект: „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна и канализационна  мрежа на град Самоков, община Самоков, област Софийска“