Описание на проекта

  • Строителна стойност (РП): 4 340 773,69 лв
  • Програма: Мярка 321
  • Финансиране: одобрено
  • Строителство: изпълнено

Технически характеристики

  • Населено място: с. Долно Камарци
  • Община: Горна Малина
  • Дължина на водопроводната мрежа (РП):13 102,00 м