Описание на проекта

  • Строителна стойност (ТП): –
  • Програма: –

Технически характеристики

  • Населено място: с. Ивански
  • Община: Шумен
  • Дължина на водопроводната мрежа (ТП):27 083 м