Описание на проекта

  • Строителна стойност (РП): 8 638 444,42 лв
  • Програма: –

Технически характеристики

  • Населено място: гр. Борово
  • Община: Борово
  • Дължина на водопроводната мрежа (РП):31 605,55 м