Описание на проекта

  • Програма: Министерство на земеделието „Мярка 321“

Технически характеристики

  • Населено място: с. Краводер
  • Община: Криводол
  • Дължина на водопроводната мрежа (РП):14 347 м

Проектът третираше реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа  на с.„Краводер”, като се даде оптимално решение за водоснабдяването му.