Описание на проекта

  • Строителна стойност: 3 096 831 лв.
  • Програма: Околна среда  2007-2013
  • Финансиране: Одобрено

Технически характеристики

  • Населено място: гр. Поморие
  • Община: Поморие
  • Дължина на водопроводната мрежа (ИП): 57 620 м

Направена е хидравлична проверка на цялото населено място. Пуснати са различни симулации, докато се изравнята напорите в мрежата. За постигането на това изравняване бяха оразмерени три регулатора на налягане.

Наименование на обекта: „Реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежата на гр. Поморие“