Описание на проекта

  • Строителна стойност (ТП): –
  • Програма: –
  • Финансиране:

Технически характеристики

  • Населено място: с. Лопян
  • Община: Етрополе
  • Дължина на водопроводната мрежа (ТП):2 545 м