Проекти

samokov_1
Permalink Gallery

Водопровод мрежа на град Самоков

Водопровод мрежа на град Самоков

Строителна стойност (ПИП): 28 663 937,28 лв
Програма: Околна среда  2007-2013

[…]

suhache3
Permalink Gallery

Водопроводна мрежа на с.Сухаче

Водопроводна мрежа на с.Сухаче

 

Строителна стойност:  – 6 137 870  лв.
Програма: Развитие на селските райони, мярка 321
Финансиране: Одобрено

[…]

1
Permalink Gallery

Реконструкция и рехабилитация на вътрешната канализационна мрежа на гр. Поморие

Реконструкция и рехабилитация на вътрешната канализационна мрежа на гр. Поморие

Строителна стойност: 43 329 612 лв.
Програма: Околна среда  2007-2013
Финансиране: Одобрено

[…]

1
Permalink Gallery

Вътрешна канализационна мрежа на град Елхово

Вътрешна канализационна мрежа на град Елхово

Строителна стойност (ИП): 3 319 327 лв.
Програма: Околна среда  2007-2013
Финансиране: Одобрено

[…]

SInapovo 1
Permalink Gallery

Изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ на с. Синапово – Община Тополовград

Изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ на с. Синапово – Община Тополовград

Строителна стойност: 6 720 000 лв.
Програма: МЗХ ПРСР – мярка 321
Финансиране: В процес на одобрение
Строителство: Не изпълнено

[…]

Kostenec 1
Permalink Gallery

Инженерна инфраструктура на ВиК мрежата на гр.Костенец – подмяна на съществуващи водопроводи и канализационни мрежи

,

1
Permalink Gallery

Реконструкция / рехабилитация на водоснабдителната система и съоръжения на с. Пролеша”, община Божурище.

1
Permalink Gallery

Инженерна инфраструктура на ВиК мрежата на гр. Банкя – Главни канализационни колектори и подмяна на съществуващи водопроводи, попадащи в трасетата им

,

Инженерна инфраструктура на ВиК мрежата на гр. Банкя – Главни канализационни колектори и подмяна на съществуващи водопроводи, попадащи в трасетата им

,

Строителна стойност: 61,055,778 лв.
Програма: Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“
Финансиране: Одобрено
Строителство: В процес на изпълнение

[…]

vik-slatino
Permalink vik-slatinoGallery

Цялостна подмяна и доизграждане на водопроводната мрежа в с.Слатино, Община Бобошево – Етап І

Цялостна подмяна и доизграждане на водопроводната мрежа в с.Слатино, Община Бобошево – Етап І

Строителна стойност: 3,446,556 лв.
Програма: Развитие на селските райони, мярка 321
Финансиране: Одобрено
Строителство: Изпълнено

[…]