Описание на проекта

  • Програма: Околна среда 2007 -2013г
  • Финансиране: Одобрено
  • Строителство: Не е изпълнено

Технически характеристики

  • Населено място: гр. Костенец
  • Община: Костенец
  • Дължина на мрежата: 2,725 м
  • Разрешение за строеж: издадено
  • Строителство: Не е изпълнено

Целта на проекта е да бъдат подменени водопроводната и канализационната мрежа на част от улиците на гр. Костенец и гр. Момин проход. След изграждането на проекта ще бъдат намалени загубите на вода вследствие на аварии по водопроводната мрежа. По част от тези улици няма изгадена канализация и благодарение на този проект проблема с отводняването на канализационни води ще бъде отстранен.