Описание на проекта

  • Строителна стойност: 3,446,556 лв.
  • Програма: Развитие на селските райони, мярка 321
  • Финансиране: Одобрено
  • Строителство: Изпълнено

Технически характеристики

  • Населено място: с. Слатино
  • Община: Бобошево
  • Дължина на мрежата: 13,204м
  • Разрешение за строеж: издадено
  • Строителство: изпълнено
  • Акт 16: Издаден

Благодарение на проекта бе осигурено финансиране за строителство и бе изградена водопроводната мрежа на с. Слатино. Проектът осигури цялостна концепция за населеното място. Преди реализацията му, мрежата бе само частична и изградена от стари азбестоциментови тръби, което води до чести аварии и големи загуби на вода.