Наскоро изпълниха хоризонтален сондаж на проектиран от нас обект. По време на изпълнението се изсипа цяла делегация, включително студенти от УАСГ. За това решихме… щом има такъв интерес, защо да не добавим малко снимки и информация за решението и в нашия блог.

Ето повече данни за проектирането и изпълнението.

При проектирането на обект „Инженерна инфраструктура на ВиК мрежата на гр. Банкя – Главни канализационни колектори и подмяна на съществуващи водопроводи, попадащи в трасетата им”, се наложи проектиране на канализация на дълбочина 9 м.

Това решение бе взето поради естеството на терена и вида на канализационната мрежа. Съществуващата канализация минава през частни имоти и съответно не може да се повтори нейното трасе. Тъй като канализационната мрежа е смесена, изграждането на канализационна помпена станция е невъзможно поради липса на общински терен за разполагането ѝ и големите размери, които биха се получили на база оразмерителните водни количества.

Bankia_situacia

Затова се стигна до варианта да се мине безизкопно, за да се преодолее възвишението, което си личи най-ясно на профила. Въпреки по-сложното изпълнението, отвеждането на водите по гравитачен път има предимство пред канализационна помпена станция и поради спестяването на дългогодишни разходи за електричесто и поддръжка.

Bankia_profil_sondaj1

За осъществяването на проектното решение, фирмата изпълнител използва иновативна технология с голяма прецизност. Поради кривината в улицата се наложи входната шахта на машината да е по средата на трасето при най-голямата дълбочина (виж снимка 3 и 4).
IMG_20140625_104336_r1

IMG_20140623_174350_r1

Съответно от нея в двете посоки се пусна т.нар. „къртица“ до изходните шахти (виж снимка 5).
Glava_na_karticata_r1

Скоростта на прокопаване е в порядъка от 3 до 5 cm/min. Използват се специални бетонови тръби с дължина 3 m и диаметър Ø1000 (виж снимка 6).
IMG_20140623_174229_r1

Придвижването на тръбите до входната шахта става с помощта на кран (виж снимка 7).

Bankia_r1

Прокопаването става чрез въртеливи движения на главата и нагнетен воден разтвор, който се подава през входната шахта (виж снимка 8 и 9).
IMG_20140623_182713_r1
Glava_na_karticata2

Размекнатия почвен материал се изпомпва обратно и се вкарва в сепаратори, които разделят водата за повторен цикъл, а материала се товари в камиони за депо. (виж снимка 10).
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

В заключение, този сложен участък бе изпълнен. На ясно сме, че всеки един изпълнител би желал да изпълнява лек участък с дълбочина 2,5 – 3м, но понякога обстоятелствата налагат изпълнението чрез по-сложни технологии. При проектирането на този участък анализирахме и обмисляхме много варианти и технологии, за да сме сигурни, че това което проектираме може да бъде реализирано.