Наскоро изпълниха хоризонтален сондаж на проектиран от нас обект. По време на изпълнението се изсипа цяла делегация, включително студенти от УАСГ. За това решихме… щом има такъв интерес, защо да не добавим малко снимки и информация за решението и в нашия блог.

Ето повече данни за проектирането и изпълнението.

При проектирането на обект „Инженерна инфраструктура на ВиК мрежата на гр. Банкя – Главни канализационни колектори и подмяна на съществуващи водопроводи, попадащи в трасетата им”, се наложи проектиране на канализация на дълбочина 9 м.

Това решение бе взето поради естеството на терена и вида на канализационната мрежа. Съществуващата канализация минава през частни имоти и съответно не може да се повтори нейното трасе. Тъй като канализационната мрежа е смесена, изграждането на канализационна помпена станция е невъзможно поради липса на общински терен за разполагането ѝ и големите размери, които биха се получили на база оразмерителните водни количества.

Затова се стигна до варианта да се мине безизкопно, за да се преодолее възвишението, което си личи най-ясно на профила. Въпреки по-сложното изпълнението, отвеждането на водите по гравитачен път има предимство пред канализационна помпена станция и поради спестяването на дългогодишни разходи за електричесто и поддръжка.

За осъществяването на проектното решение, фирмата изпълнител използва иновативна технология с голяма прецизност. Поради кривината в улицата се наложи входната шахта на машината да е по средата на трасето при най-голямата дълбочина (виж снимка 3 и 4).

Съответно от нея в двете посоки се пусна т.нар. „къртица“ до изходните шахти (виж снимка 5).

Скоростта на прокопаване е в порядъка от 3 до 5 cm/min. Използват се специални бетонови тръби с дължина 3 m и диаметър Ø1000 (виж снимка 6).

Придвижването на тръбите до входната шахта става с помощта на кран (виж снимка 7).

Прокопаването става чрез въртеливи движения на главата и нагнетен воден разтвор, […]