Описание на проекта

 

  • Строителна стойност: лв.
  • Програма: Развитие на селските райони, мярка 321

Технически характеристики

  • Населено място: с. Пролеша
  • Община: Божурище
  • Дължина на мрежата: 20,000 м

Проектът предвижда да осигури подобряване качестовото на подаваната вода към населеното място, намали до минимум физическите загубите на вода вследствие цялостна подмяна на остарялата водопреносна мрежа състояща се основно от азбестоциментови тръби, както и да осигури вода за бъдещи адмистративни и индустриални зони в околноста.