Проектите се изработват във фаза идеен проект в случай, че е необходимо одбрение на приетите от проектана решения от страна на Възложителя.  Ако възложителят е община, това обикновенно е технико-икономически съвет на общината, който преценява предимствата и недостатъците на този етап и одобрява или връща предложеното от проектанта решение.

Идейният проект може да има няколко вариантни решения. Например едно решение да е с ниски разходи за строителство, но високи експоатационни разходи. Вторият вариант може да е с по-високи разходи за СМР, но ниски експлоатационни разходи. Взимането на такова решение е само в компетенцията на Възложителя на база съветите на проектанта.

Идейният проект дава възможност да се взимат такива решения на ранен етап от подготовката на проекта, което намалява разходи и забавяния на проекта породени от необходимостта за промяна на началната концепцията в по-късен етап на проекта.

Трябва да признаем, че не на всякъде идейният проект се използва по предназначение, а представлява просто „папка за кандидатстване за финансиране“.  Нерядко се случва да се прави преглед чак на работен проект, което когато доведе до необходимост от промени, е една от често срещаните причини за забава на целия проект. Това очевидно не е необходимо и е негатив за всички участници в процеса. Решението е да се обърне сериозно внимание на идейния проект преди да се даде „зелена светлина“ на проектантите за технически или работен проект.