Project Description

Строителна стойност: – 6 746 062 лв.
Програма: Развитие на селските райони, мярка 321

[…]