Често когато става въпрос за участие в търг за строителство на водопроводна или канализационна мрежа се налага да проверим количествата, които са подали в тръжната документация.

В проектите не е изключено да има технически грешки, тоест неверни количества или пък по-често изпуснати количества. Дребна на пръв поглед грешка може да коства стотици хиляди на строител, който не си е проверил количествата по време на търга.

Ние работим със строители и дори търгът да е само за строителство помагаме при изваждането на количества.

Когато проектираме, целта ни е да дадем количествена сметка в такава пълнота, че един строител да няма нужда да поглежда чертежите, за да може да направи ценообразуване. Естествено не говорим за изпълнението по време на което чертежите са основната част.

Но да видим как можем да извадим или проверим количествата за участие в един търг.

Когато идва един проект за един тъгрг, той може да е на хартиен носител или на цифров носител. Е… може и въобще да няма чертежи, но в този случай първо трябва да си ги набавим, преди да преминем към вадене на количествата очевидно.

Ще направя серия от две статии, в които ще разкажа как можем да извадим количествата от един проект в двата варианта – ако сме получили проекта в цифров вид (на DWG) или пък е на хартия или сканиран, но е в PDF, а не на DWG, което може да се отвори от AutoCAD.

Тук ще разгледаме варианта, когато сме получили DWG файл.

Отваряме файла в AutoCAD с командата open и от тук следва да проверим как е структуриран файла. За съжаление често ще откривате, че слоевете са с подвеждащи имена или с имена без никакъв смисъл. Отделно една тръба ще бъде в един слой, а съседната, която по нищо не се отличава от първата в друг.

За това в тази стъпка човек трябва да е изключително внимателен.

Чрез командата LayIso може да се провери кои тръби се включват в един слой. LayUniso ще върне всички слоеве обратно. Подобен резултат можем да получим и ако включваме и изключваме слоевете от мениджъра на слоеве (команда layer)

Целта ни е един слой да съдържа тези тръби, за които искаме да извадим едно количество. Тоест групираме чрез слоевете.

Ако чертежът има горе-долу читави слоеве с малко грешки, можем да оправим грешките и да ползваме съществуващите слоеве. Ако слоевете са объркващи, просто си правим чисто нови наши слоеве и преместваме обектите в тях. Трябва да се внимава да не останат линии извън нашите слоеве. Това можем да проверим чрез командата layoff, като изгасим нашите слоеве. Не трябва след изгасяне на нашите слоеве да са останали други тръби извън тях. LayOn включва всички слоеве обратно.

Ако се наложи да правим слоеве, просто си правим слоевете „Тръбопровод 315“, „Тръбопровод „500“ и т.н.

За да се подготвим за количествата, накрая трябва да сме проверили (чрез layiso, layoff), че в съответни слоеве има само тръби от този диаметър.

И тук вече идва лесната част.

Сваляме безплатната програмка от тук от нашия блог и получавате бърза справка за количествата.

В следващата статия ще разгледаме как можем да сметнем дължината, ако сме получили проекта на хартия или във формат като PDF или TIFF, които не са формата на Аутокад DWG