Има сериозно забавяне с усвояването на средствата от Европейския Съюз по оперативните програми. Настоящия период за реализация на проекти е 2007 – 2013г. В момента сме 2010г, т.е. почти сме преполовили времето . и сме усвоили 1-2%!

Подготовката на проектите се оказва трудна задача за участниците по веригата. Когато говорим за свързаните със строителство проекти, ние проектантите имаме нужда обикновенно от 3 до максимум 6 месеца (за най-големите проекти), останалото е формуляри, процедури, институции и т.н.

Практиката показва, че за да се минат всички процедури, минават поне три години за подготовка на проекта и още две години за строителство.

Изводът е, че сега трябва да се започне потготовка на проектите за период 2014 – 2020, ако не искаме отново да имаме 2% усвоени средства на средата на периода.Има сериозно забавяне с усвояването на средствата от Европейския Съюз по оперативните програми. Настоящия период за реализация на проекти е 2007 – 2013г. В момента сме 2010г, т.е. почти сме преполовили времето . и сме усвоили 1-2%!

Подготовката на проектите се оказва трудна задача за участниците по веригата. Когато говорим за свързаните със строителство проекти, ние проектантите имаме нужда обикновенно от 3 до максимум 6 месеца (за най-големите проекти), останалото е формуляри, процедури, институции и т.н.

Практиката показва, че за да се минат всички процедури, минават поне три години за подготовка на проекта и още две години за строителство.

Изводът е, че сега трябва да се започне потготовка на проектите за период 2014 – 2020, ако не искаме отново да имаме 2% усвоени средства на средата на периода.Има сериозно забавяне с усвояването на средствата от Европейския Съюз по оперативните програми. Настоящия период за реализация на проекти е 2007 – 2013г. В момента сме 2010г, т.е. почти сме преполовили времето . и сме усвоили […]