Списък на изработени проекти:

 • Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа с. Слатино
 • Водоснабдяване на с. Рибарица
 • Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа с. Долно Камарци
 • Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа гр. Борово 35.000м
 • „Допълнително водоснабдяване с. Саранци”, Община Горна Малина
 • Външен водопровод от извор „Черна вода” до съществуващ напорен водоем- гр. Кресна
 • Допълнително водоснабдяване на висока зона с. Лопян ,Община Етрополе
 • Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Ивански, Община Шумен 30.000м
 • Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в гр. Сунгурларе
 • Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Драката, Община Струмяни
 • Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа в с. Хераково, Община Божурище
 • Водопроводна мрежа гр. Огърчин, общ Ловеч
 • Баланс на водните количества за гр. Божурище
 • Водоснабдяване с. Своде
 • Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в гр. Борово, Област Русе, 25000m
 • Реконструкция водоснабдяване гр. Божурище, 30.000м
 • Външно водоснабдяване на селата Лъкатник и Владо Тричков; общ. Своге
 • Водоснабдяване с. Саранци, общ. Г. Малина
 • Водопровод с. Белопопци – с. Байлово, общ. Г. Малина
 • Външно водоснабдяване с. Долно Камарци и Стъргел
 • Водоснабдяване на жил. комплекс в гр. Триполи- Либия
 • Реконструкция водоснабдяване с.Черньово
 • Водовземно съоръжение и помпена станция за допълнително водоснабдяване с.Реброво
 • Водопровод с. Осиковица, общ. Правец
 • Водопровод с. Равнище, общ. Правец
 • Обследване и изготвяне екзекутив на водопроводна мрежа с.Габер
 • Водни кули, гр. Сокна, Либия
 • Корекция река Сливнишка
 • Корекция на ”Циганско дере”- гр Ихтиман- в процес на реализация

 

Контакт с проектантско бюро ЦУКЕВ Свържете с нас на телефон 02/986-33-67, за да можем да Ви предоставим повече подробности около нашите услуги и как ние можем да бъдем максимално полезни за Вас.
Списък на изработени проекти:

 • Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа с. Слатино
 • Водоснабдяване на с. Рибарица
 • Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа с. Долно Камарци
 • Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа гр. Борово 35.000м
 • „Допълнително водоснабдяване с. Саранци”, Община Горна Малина
 • Външен водопровод от извор „Черна вода” до съществуващ напорен водоем- гр. Кресна
 • Допълнително водоснабдяване на висока зона с. Лопян ,Община Етрополе
 • Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Ивански, Община Шумен 30.000м
 • Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в гр. Сунгурларе
 • Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Драката, Община Струмяни
 • Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа в с. Хераково, Община Божурище
 • Водопроводна мрежа гр. Огърчин, общ Ловеч
 • Баланс на водните количества за гр. Божурище
 • Водоснабдяване с. Своде
 • Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в гр. Борово, Област Русе, 25000m
 • Реконструкция водоснабдяване гр. Божурище, 30.000м
 • Външно водоснабдяване на селата Лъкатник и Владо Тричков; общ. Своге
 • Водоснабдяване с. Саранци, общ. Г. Малина
 • Водопровод с. Белопопци – с. Байлово, общ. Г. Малина
 • Външно водоснабдяване с. Долно Камарци и Стъргел
 • Водоснабдяване на жил. комплекс в гр. Триполи- Либия
 • Реконструкция водоснабдяване с.Черньово
 • Водовземно съоръжение и помпена станция за допълнително водоснабдяване с.Реброво
 • Водопровод с. Осиковица, общ. Правец
 • Водопровод с. Равнище, общ. Правец
 • Обследване и изготвяне екзекутив на водопроводна мрежа с.Габер
 • Водни кули, гр. Сокна, Либия
 • Корекция река Сливнишка
 • Корекция на ”Циганско дере”- гр Ихтиман- в процес на реализация

 

Контакт с проектантско бюро ЦУКЕВ Свържете с нас на телефон 02/986-33-67, за да можем да Ви предоставим повече подробности около нашите услуги и как ние можем да бъдем максимално полезни за Вас.
Списък на някои от изработените проекти:

 • Вътрешна водопроводна мрежа на гр. Банкя; 105.000m
 • Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа гр. Самоков; 110.000m
 • Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа с.Свидня, община Своге; 21.000m
 • Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Пролеша, общ. Божурище
 • Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа в с. Белчин, Община Самоков
 • Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа с. Слатино
 • Водоснабдяване на с. Рибарица
 • Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа с. Долно Камарци
 • „Допълнително водоснабдяване с. Саранци”, Община Горна Малина
 • Външен водопровод от извор „Черна вода” до съществуващ напорен водоем- гр. Кресна
 • Допълнително водоснабдяване на висока зона с. Лопян, Община Етрополе
 • Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Ивански, Община Шумен 30.000м
 • Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в гр. Сунгурларе
 • Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Драката, Община Струмяни
 • Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа в с. Хераково, Община Божурище
 • Водопроводна мрежа гр. Огърчин, общ Ловеч
 • Баланс на водните количества за гр. Божурище
 • Водоснабдяване с. Своде
 • Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в гр. Борово, Област Русе, 25000m
 • Реконструкция водоснабдяване гр. Божурище, 30.000м
 • Външно водоснабдяване на селата Лъкатник и Владо Тричков; общ. Своге
 • Водоснабдяване с. Саранци, общ. Г. Малина
 • Водопровод с. Белопопци – с. Байлово, общ. Г. Малина
 • Външно водоснабдяване с. Долно Камарци и Стъргел
 • Водоснабдяване на жил. комплекс в гр. Триполи- Либия
 • Реконструкция водоснабдяване с.Черньово
 • Водовземно съоръжение и помпена станция за допълнително водоснабдяване с.Реброво
 • Водопровод с. Осиковица, общ. Правец
 • Водопровод с. Равнище, общ. Правец
 • Обследване и изготвяне екзекутив на водопроводна мрежа с.Габер
 • Водни кули, гр. Сокна, Либия
 • Корекция река Сливнишка
 • Корекция на ”Циганско дере”- гр Ихтиман

 

Контакт с проектантско бюро ЦУКЕВ Свържете с нас на телефон 02/986-33-67, за да можем да Ви предоставим повече подробности около нашите услуги и как ние можем да бъдем максимално полезни за Вас.