Списък на изработени проекти:

 • Канализация гр. Слатино, 10.000m
 • Канализация гр. Борово, 30.000m
 • Канализация на гр. Драгоман 40.000m
 • Канализация с. Ивански, Община Шумен – върешна канализационна мрежа и събирателни колектори до ПСОВ, 30.000m
 • Канализация мах. “Максим Горки” – гр. Божурище
 • Битова Канализация мах. „Скърнава“, гр. Правец
 • Битова Канализация мах. „Живковска“, гр. Правец
 • Битова Канализация мах. „Драганска“, гр. Правец
 • Канализационна мрежа в махали «Живковска» , «Драганска» и «Сърнава», Община Правец
 • Реконструкция канализация гр. Божурище, 30.000m
 • Канализация на с. Слокошница, общ. Кюстендил; 7.000m
 • Канализация гр. Сливница, мах. “Свобода”
 • Площадково отводнявана на парк в кв. Драгоман, гр. София
 • Канализация на жил. комплекс в гр. Триполи- Либия
 • Битова канализация с. Исгрец, общ. Своге

 

Контакт с проектантско бюро ЦУКЕВ Свържете с нас на телефон 02/986-33-67, за да можем да Ви предоставим повече подробности около нашите услуги и как ние можем да бъдем максимално полезни за Вас.
Списък на изработени проекти:

 • Канализация гр. Слатино, 10.000m
 • Канализация гр. Борово, 30.000m
 • Канализация на гр. Драгоман 40.000m
 • Канализация с. Ивански, Община Шумен – върешна канализационна мрежа и събирателни колектори до ПСОВ, 30.000m
 • Канализация мах. “Максим Горки” – гр. Божурище
 • Битова Канализация мах. „Скърнава“, гр. Правец
 • Битова Канализация мах. „Живковска“, гр. Правец
 • Битова Канализация мах. „Драганска“, гр. Правец
 • Канализационна мрежа в махали «Живковска» , «Драганска» и «Сърнава», Община Правец
 • Реконструкция канализация гр. Божурище, 30.000m
 • Канализация на с. Слокошница, общ. Кюстендил; 7.000m
 • Канализация гр. Сливница, мах. “Свобода”
 • Площадково отводнявана на парк в кв. Драгоман, гр. София
 • Канализация на жил. комплекс в гр. Триполи- Либия
 • Битова канализация с. Исгрец, общ. Своге

 

Контакт с проектантско бюро ЦУКЕВ Свържете с нас на телефон 02/986-33-67, за да можем да Ви предоставим повече подробности около нашите услуги и как ние можем да бъдем максимално полезни за Вас.
Списък на някои от изработените проекти:

 • Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа гр. Самоков; 105.000m
 • Реконструкция и доизграждане на вътрешна канализационна мрежа в с. Белчин, Община Самоков, 12.000m
 • Инфраструктура на воднния сектор в Стара Загора – Канализация на кв. „Голеш“ , 35.000m
 • Инфраструктура на водния сектор гр. Димитровград- канализация кв.»Габера», 10.000m
 • Канализация гр. Слатино, 10.000m
 • Канализация гр. Борово, 30.000m
 • Канализация на гр. Драгоман 40.000m
 • Канализация с. Ивански, Община Шумен – върешна канализационна мрежа и събирателни колектори до ПСОВ, 30.000m
 • Канализация мах. “Максим Горки” – гр. Божурище
 • Битова Канализация мах. „Скърнава“, гр. Правец
 • Битова Канализация мах. „Живковска“, гр. Правец
 • Битова Канализация мах. „Драганска“, гр. Правец
 • Канализационна мрежа в махали «Живковска» , «Драганска» и «Сърнава», Община Правец
 • Реконструкция канализация гр. Божурище, 30.000m
 • Канализация на с. Слокошница, общ. Кюстендил; 7.000m
 • Канализация гр. Сливница, мах. “Свобода”
 • Площадково отводнявана на парк в кв. Драгоман, гр. София
 • Канализация на жил. комплекс в гр. Триполи- Либия
 • Битова канализация с. Исгрец, общ. Своге

 

Контакт с проектантско бюро ЦУКЕВ Свържете с нас на телефон 02/986-33-67, за да можем да Ви предоставим повече подробности около нашите услуги и как ние можем да бъдем максимално полезни за Вас.