Днес бяхме на обучение по Еврокод 8, който третира сеизмичното осигуряване на сгради и съоръжения. Въпреки че трябваше вече да са в сила, очакванията са еврокод да бъде въведен средата на годината, като има две години гратисен период, в който ще бъдат валидни и старите норми. Старите норми, които трябваше да са прехода между нормите 1987 и Еврокод толкова се забавиха, че изгубиха актуалност. Те отнесоха и толкова много критики, че използването на Еврокод 8 вместо тях е повече от препоръчително.

Въпреки липсата на ръководства за Еврокодовете, ние смятаме да започнем използването им в момента, когато станат официални, защото вярваме, че те ще дадат възможност по-адекватно да осигуряваме сградите и съоръженията, които проектираме.