Новата версия на нашата интернет страница е в напреднал стадий. В нея ще могат да се види повече информация за проектите, които сме разработвали.

Планираме да пуснем страницата на 28 февруари 2010г.